ZUS / US / GUS / REGON

__

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) to instytucja państwowa odpowiedzialna za realizację ubezpieczeń społecznych w Polsce. ZUS zarządza składkami na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, a także wypłaca świadczenia z tych tytułów. Więcej informacji można znaleźć na stronie ZUS.

Główne zadania ZUS:

 • Zarządzanie składkami: Pobór i rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne od pracodawców i osób prowadzących działalność gospodarczą.
 • Wypłata świadczeń: Wypłacanie emerytur, rent, zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych.
 • Obsługa ubezpieczonych: Informowanie ubezpieczonych o ich prawach i obowiązkach oraz udzielanie wsparcia w kwestiach związanych z ubezpieczeniami społecznymi.

W naszym biurze rachunkowym pomagamy w prawidłowym obliczaniu i odprowadzaniu składek do ZUS, a także w wypełnianiu i składaniu wymaganych dokumentów.

__

Urząd Skarbowy (US)

Urząd Skarbowy (US) to instytucja zajmująca się poborem podatków oraz kontrolą prawidłowości rozliczeń podatkowych w Polsce. Podlega Ministerstwu Finansów i działa na rzecz realizacji polityki podatkowej państwa. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Urząd Skarbowy w Ostrowie Wielkopolskim oraz e-Urząd Skarbowy.

Główne zadania Urzędu Skarbowego:

 • Pobór podatków: Obsługa wpłat podatków dochodowych, VAT, akcyzowych oraz innych zobowiązań podatkowych.
 • Kontrola podatkowa: Sprawdzanie zgodności deklaracji podatkowych i prowadzenie postępowań kontrolnych.
 • Doradztwo podatkowe: Udzielanie informacji i wsparcia podatnikom w kwestiach związanych z obowiązkami podatkowymi.

Nasze biuro rachunkowe oferuje kompleksową pomoc w zakresie rozliczeń podatkowych, sporządzania deklaracji oraz reprezentowania klientów przed urzędami skarbowymi.

__

Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Główny Urząd Statystyczny (GUS) to centralny organ administracji rządowej odpowiedzialny za zbieranie, analizowanie i publikowanie danych statystycznych dotyczących gospodarki, społeczeństwa i środowiska w Polsce. Więcej informacji znajduje się na stronie GUS.

Główne zadania GUS:

 • Zbieranie danych: Przeprowadzanie badań i zbieranie danych statystycznych z różnych obszarów życia społeczno-gospodarczego.
 • Analiza i publikacja: Analizowanie zgromadzonych danych i publikowanie raportów, roczników statystycznych oraz innych opracowań.
 • Współpraca międzynarodowa: Udział w międzynarodowych projektach statystycznych i współpraca z innymi instytucjami statystycznymi.

Dzięki naszej współpracy z GUS, zapewniamy dokładne i aktualne dane statystyczne, które pomagają w podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych.

__

REGON

REGON to Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej, prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Numer REGON jest unikalnym identyfikatorem nadawanym podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w Polsce. Dane można sprawdzić w wyszukiwarce REGON.

Główne zadania rejestru REGON:

 • Identyfikacja podmiotów: Nadawanie numerów REGON nowo powstałym podmiotom gospodarczym oraz aktualizacja danych w rejestrze.
 • Informacja statystyczna: Umożliwianie dostępu do danych statystycznych o podmiotach gospodarczych dla celów analitycznych i badawczych.
 • Wsparcie administracyjne: Wspomaganie innych instytucji państwowych w zakresie identyfikacji i ewidencji podmiotów gospodarczych.

Dodatkowo, w ramach naszych usług pomagamy w weryfikacji statusu podatników VAT za pomocą wyszukiwarki podatników VAT.

Dane kontaktowe

ul. Gimnazjalna 14b/1
63-430 Odolanów
+48 696 899 137
NIP: 6222415584
REGON: 302583982
biuro@centrum-fk.pl

Polityka prywatności i Cookies     |     Regulamin strony internetowej

Copyright © 2024 Centrum Finansowo – Księgowe Joanna Banaszak