Pełna Księgowość

__

Pełna Księgowość – Najpełniejszy Obraz Zdarzeń Gospodarczych

Jeden ze sposobów prowadzenia ewidencji finansowej, dający najpełniejszy obraz zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie. Pełna księgowość i jej nadrzędna zasada jasnego i rzetelnego obrazu pozwala przedstawić za pomocą zapisów sytuację finansową i majątkową przedsiębiorstwa w sposób przejrzysty, czytelny i zrozumiały.

Pełna księgowość skierowana jest do tych podmiotów, które oczekują od księgowości szerokiego zakresu informacji, niezbędnych do podejmowania strategicznych decyzji do dalszego rozwoju.

Pełną księgowość zobligowane są prowadzić spółki prawa handlowego tj. spółki akcyjne, z o.o., komandytowe, komandytowo-akcyjne, fundacje, niektóre stowarzyszenia, czy też inne podmioty, których roczny przychód w walucie polskiej przekroczy kwotę 2.000.000 euro, przeliczając na złotówki w 2023 roku jest to 9.654.400 PLN. Zatem firma osiągając w roku 2023 takie dochody, w 2024 ma obowiązek wprowadzić pełną księgowość. Limit na rok 2023, został ustalony 1 października 2022 roku.

Prowadzenie pełnej księgowości jest oparte o zapisy wynikające z ustawy o rachunkowości.

Główne zalety pełnej księgowości:

  • Rzetelność i przejrzystość: Dokładne rejestrowanie wszystkich operacji finansowych pozwala na szczegółowe monitorowanie kondycji finansowej firmy.
  • Kompleksowe raportowanie: Możliwość tworzenia różnorodnych raportów finansowych, takich jak bilans, rachunek zysków i strat, czy sprawozdania z przepływów pieniężnych, co ułatwia podejmowanie strategicznych decyzji.
  • Zgodność z przepisami: Pełna księgowość zapewnia zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, co jest kluczowe dla uniknięcia sankcji prawnych i podatkowych.
  • Lepsza kontrola wewnętrzna: Umożliwia dokładniejsze monitorowanie i kontrolowanie kosztów oraz identyfikację obszarów wymagających optymalizacji.

Zakres usług pełnej księgowości w naszym biurze rachunkowym:

  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych: Kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości. Nie obce jest nam również prowadzenie księgowości zgodnie z MSSF.
  • Sporządzanie sprawozdań finansowych: Przygotowywanie sprawozdań dla jednostek mikro, małych, czy średnich, jak również dla organizacji pozarządowych.
  • Obsługa deklaracji podatkowych: Przygotowywanie i składanie deklaracji podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Analizy finansowe: Tworzenie analiz finansowych i raportów zarządczych wspomagających podejmowanie decyzji strategicznych.
  • Audyt i kontrola: Wsparcie w zakresie wewnętrznych audytów i kontroli finansowej.

Nasze biuro rachunkowe zapewnia profesjonalne i kompleksowe wsparcie w prowadzeniu pełnej księgowości, dostosowane do indywidualnych potrzeb każdej firmy. Dzięki naszym usługom, przedsiębiorcy mogą skoncentrować się na rozwijaniu swojego biznesu, mając pewność, że ich finanse są w dobrych rękach.

Dane kontaktowe

ul. Gimnazjalna 14b/1
63-430 Odolanów
+48 696 899 137
NIP: 6222415584
REGON: 302583982
biuro@centrum-fk.pl

Polityka prywatności i Cookies     |     Regulamin strony internetowej

Copyright © 2024 Centrum Finansowo – Księgowe Joanna Banaszak