Wiążąca Informacja Stawkowa
(WIS)

__

Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS)

WIS: Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) to decyzja administracyjna, w której Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej określa:

 • Jaka stawka VAT jest właściwa dla wskazanego przez ciebie towaru lub usługi, lub
 • Prawidłową klasyfikację w przypadku złożenia wniosku zawierającego żądanie sklasyfikowania towaru albo usługi na potrzeby stosowania przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, innych niż dotyczących określenia stawki podatku.

Korzyści wynikające z posiadania WIS:

 • Precyzyjne przyporządkowanie stawki VAT: WIS ułatwia przyporządkowanie właściwej stawki VAT do towaru lub usługi albo prawidłową klasyfikację.
 • Ochrona przed sankcjami: WIS zapewnia ochronę, ponieważ wszystkie organy podatkowe są taką decyzją związane. Oznacza to, że organy nie mogą obciążyć cię sankcjami za stosowanie stawki VAT wskazanej w WIS.
 • Lepsze relacje z organami podatkowymi: Posiadanie WIS ułatwia podmiotom relacje z organami podatkowymi, ponieważ zapewnia zgodność stosowanych stawek VAT z przepisami.

Jak działa ochrona WIS:

Decyzja WIS wiąże wszystkie organy podatkowe wobec podmiotów, które ją otrzymały. To znaczy, że organ, który cię kontroluje, nie może cię obciążyć sankcjami za stosowanie stawki VAT wskazanej w WIS.

Decyzja WIS wiąże również podmioty będące adresatem decyzji (podatnicy oraz podmioty dokonujące lub zamierzające dokonać czynności podlegających opodatkowaniu).

Proces uzyskiwania WIS:

 1. Złożenie wniosku: Podatnik składa wniosek o wydanie WIS do Krajowej Informacji Skarbowej. Wniosek musi zawierać szczegółowy opis towaru lub usługi oraz pytanie dotyczące stawki VAT lub klasyfikacji.
 2. Analiza wniosku: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej analizuje wniosek i wydaje decyzję, określając właściwą stawkę VAT lub prawidłową klasyfikację.
 3. Otrzymanie decyzji: Podatnik otrzymuje decyzję WIS, która jest wiążąca dla organów podatkowych i zapewnia ochronę prawną.

Przykłady zastosowań WIS:

 • Nowe produkty i usługi: Przedsiębiorstwa wprowadzające na rynek nowe produkty lub usługi mogą uzyskać WIS, aby mieć pewność co do właściwej stawki VAT.
 • Zmiany przepisów: Firmy mogą złożyć wniosek o WIS w przypadku wątpliwości co do stawki VAT wynikających ze zmian w przepisach podatkowych.
 • Kompleksowe transakcje: WIS może być szczególnie przydatna w przypadku skomplikowanych transakcji, gdzie klasyfikacja podatkowa nie jest jednoznaczna.

Nasze wsparcie w zakresie WIS:

 • Przygotowanie wniosków: Pomagamy w przygotowaniu i złożeniu wniosku o wydanie WIS, zapewniając kompletną i precyzyjną dokumentację.
 • Analiza podatkowa: Przeprowadzamy wstępną analizę podatkową, aby określić, czy WIS jest potrzebna i jakie informacje powinny być zawarte we wniosku.
 • Doradztwo i wsparcie: Oferujemy pełne doradztwo i wsparcie na każdym etapie procesu uzyskiwania WIS, zapewniając, że wniosek zostanie rozpatrzony zgodnie z przepisami.

Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) to narzędzie, które pozwala na pewne i zgodne z prawem stosowanie stawek VAT, a nasze biuro rachunkowe jest gotowe pomóc Ci w uzyskaniu tej decyzji, zapewniając ochronę prawną i spokój w relacjach z organami podatkowymi.

Dane kontaktowe

ul. Gimnazjalna 14b/1
63-430 Odolanów
+48 696 899 137
NIP: 6222415584
REGON: 302583982
biuro@centrum-fk.pl

Polityka prywatności i Cookies     |     Regulamin strony internetowej

Copyright © 2024 Centrum Finansowo – Księgowe Joanna Banaszak