Uproszczona Księgowość

__

Uproszczona Księgowość – Prosty i Efektywny Sposób Ewidencji Finansowej

Jeden ze sposobów prowadzenia ewidencji finansowej, dający uproszczony obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Pozwala ustalić wynik podatkowy na prowadzonej działalności gospodarczej poprzez zaewidencjonowanie przychodów i kosztów prowadzonej działalności.

Uproszczona księgowość skierowana jest do mniejszych podmiotów, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości w walucie polskiej 2 mln euro, przeliczając na złotówki w 2023 roku jest to 9.564.400 PLN.

Uproszczona księgowość prowadzona jest w oparciu o (UEPIK) Uproszczona Ewidencja Przychodów i Kosztów oraz (PKPiR) Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów, ewidencjonowana na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 23 grudnia 2019 r.

Zalety uproszczonej księgowości:

  • Łatwość prowadzenia: Mniej skomplikowane procedury księgowe w porównaniu do pełnej księgowości, co pozwala na samodzielne prowadzenie ksiąg przez przedsiębiorców.
  • Niższe koszty: Mniejsze nakłady finansowe na obsługę księgową, co jest korzystne dla małych przedsiębiorstw.
  • Przejrzystość i czytelność: Proste zasady ewidencjonowania przychodów i kosztów umożliwiają szybkie uzyskanie informacji o sytuacji finansowej firmy.
  • Korzystne dla małych firm: Idealne rozwiązanie dla mikro i małych przedsiębiorstw, które nie są zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości.

Nasze wsparcie w zakresie uproszczonej księgowości:

  • Prowadzenie PKPiR i UEPIK: Kompleksowa obsługa w zakresie prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów oraz Uproszczonej Ewidencji Przychodów i Kosztów.
  • Rozliczenia podatkowe: Sporządzanie deklaracji podatkowych i rozliczeń na podstawie prowadzonych ewidencji.
  • Obsługa ewidencji VAT: Pomoc w prowadzeniu ewidencji VAT oraz przygotowywanie deklaracji VAT.

Dla kogo uproszczona księgowość?

Uproszczona księgowość jest odpowiednia dla:

  • Jednoosobowych działalności gospodarczych: Przedsiębiorcy prowadzący działalność na własny rachunek, którzy nie przekraczają określonego limitu przychodów.
  • Spółek cywilnych i jawnych: Małe spółki osobowe, które spełniają kryteria przychodowe.
  • Rzemieślników i wolnych zawodów: Osoby wykonujące zawody rzemieślnicze oraz wolne zawody, które nie są zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości.

Nasze biuro rachunkowe zapewnia pełne wsparcie w prowadzeniu uproszczonej księgowości, umożliwiając przedsiębiorcom skupienie się na rozwoju ich działalności, mając pewność, że ich sprawy księgowe są w dobrych rękach.

Dane kontaktowe

ul. Gimnazjalna 14b/1
63-430 Odolanów
+48 696 899 137
NIP: 6222415584
REGON: 302583982
biuro@centrum-fk.pl

Polityka prywatności i Cookies     |     Regulamin strony internetowej

Copyright © 2024 Centrum Finansowo – Księgowe Joanna Banaszak