Regulamin strony
centrum-fk.pl

__

Regulamin strony centrum-fk.pl

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej www.centrum-fk.pl, prowadzonej przez Centrum Finansowo-Księgowe Joanna Banaszak z siedzibą w Odolanowie 63-430, ul. Gimnazjalna 14b/1, NIP: 6222415584, REGON: 302583982.

1.2. Każdy użytkownik korzystający ze strony internetowej zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

2. Definicje

2.1. Administrator – Centrum Finansowo-Księgowe Joanna Banaszak będące właścicielem i administratorem strony internetowej.

2.2. Strona internetowa – strona internetowa dostępna pod adresem www.centrum-fk.pl.

2.3. Użytkownik – każda osoba korzystająca ze strony internetowej.

3. Korzystanie ze strony internetowej

3.1. Strona internetowa służy do prezentacji oferty  Centrum Finansowo-Księgowe Joanna Banaszak oraz umożliwienia kontaktu z biurem.

3.2. Korzystanie ze strony internetowej jest bezpłatne.

3.3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej zgodnie z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.

3.4. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w tym treści naruszających dobra osobiste innych osób.

4. Zakres usług

4.1.  Centrum Finansowo-Księgowe Joanna Banaszak   świadczy usługi w zakresie rachunkowości, księgowości oraz obsługi kadrowo-płacowej.

4.2. Szczegółowy opis usług znajduje się w zakładce „Usługi” na stronie internetowej.

4.3. Informacje zamieszczone na stronie internetowej mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

5. Odpowiedzialność

5.1. Administrator dołoży wszelkich starań, aby strona internetowa działała prawidłowo i była dostępna przez całą dobę. Administrator nie ponosi jednak odpowiedzialności za ewentualne przerwy w działaniu strony spowodowane czynnikami niezależnymi od niego.

5.2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku korzystania ze strony internetowej, w tym za utratę danych lub inne straty, wynikające z awarii technicznych, działań osób trzecich lub innych przyczyn niezależnych od Administratora.

5.3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian na stronie internetowej, w tym do zmiany treści, układu oraz funkcjonalności strony.

6. Polityka prywatności i cookies

6.1. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z plików cookies określa Polityka Prywatności i Cookies dostępna na stronie internetowej.

7. Reklamacje

7.1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje dotyczące funkcjonowania strony internetowej.

7.2. Reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail biuro@centrum-fk.pl lub pisemnie na adres siedziby Centrum Finansowo-Księgowe Joanna Banaszak.

7.3. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej.

8.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

8.3. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem www.centrum-fk.pl/regulamin.

Dane kontaktowe

ul. Gimnazjalna 14b/1
63-430 Odolanów
+48 696 899 137
NIP: 6222415584
REGON: 302583982
biuro@centrum-fk.pl

Polityka prywatności i Cookies     |     Regulamin strony internetowej

Copyright © 2024 Centrum Finansowo – Księgowe Joanna Banaszak